دوربین ۲ مگا پیکسل AHD

دوربین دو مگا پیکسل AHD که کیفیت خوبی داشته و جهت فروشگاهها ،منازل مسکونی و … استفاده میشود.