لیست قیمت

از آنجایی که برای منزل ،مغازه،شرکت،تالار و … سیستمهای مختلفی با تعداد دوربینهای متفاوت و کیفیت گوناگون در نظر گرفته می شود لذا اینکار باید با بررسی مکان مورد نظر و با توجه به بودجه مشتری و البته نظر کارشناسان ما صورت گیرد.

بنابراین قیمت مشخصی برای این زمینه نمی توان تعیین کرد ولی باتوجه به اسرار مشتریان عزیز چند پک مختلف با کارایی معمول آن با ذکر قیمت در زیر آورده ایم .جهت اطلاعات کاملتر لطفا با ما تماس بگیرید.